Träkvisten 4:29 - Ekerö

Nyckel information

Fastighet: Träkvisten 4:29
Adress: Ledungsvägen 14
Kommun: Ekerö kommun
Area: 468
Hyresgäst: Ekerö kommun
Byggår: 1989