Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Mälardalens Omsorgsfastigheter logo

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Portföljen omfattar ca 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter.

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en portfölj med centralt lokaliserade samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden. Detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

Vi önskar hjälpa våra hyresgäster att skapa trygghet och långsiktighet i sitt service utbud samt lägga tillrätta för en grundläggande god kvalitet i den vård och omsorg som dessa skall ge de boende. Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra hyresgäster och underlätta för den samhällsservice som de skall leverera till som bor i våra fastigheter.

MÄLARDALENS OMSORGSFASTIGHETER

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) c/o Kvalitena AM AB
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm, Sweden

E-mail: post@mofastab.se

SENASTE INLÄGG