Finnsta 2:25 - Uppland-Bro

Nyckel information

Fastighet: Finnsta 2:25
Adress: Berberisvägen 26A
Kommun: Upplands-Bro
Area: 996
Hyresgäst: Upplands-Bro Kommun
Byggår: 1994/2017