Brödspaden 6 - Sköndal Stockholm

Nyckel information

Fastighet: Brödspaden 6
Adress: Mandelbrödsvägen 3
Kommun: Stockholms Stad
Area: 730
Hyresgäst: Stockholm Stad
Byggår: 1964/2006