Protokoll från extra bolagsstämma 20 augusti 2019

Stämmoprotokoll 20190820