Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr 559124-6052 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 11.00 hos Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill deltaga i extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda …

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) Läs mer »