Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr 559124-6052 (“Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 januari 2020 klockan 10:00 hos Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda …

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr 559124-6052 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 11.00 hos Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill deltaga i extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda …

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) Läs mer »

Company Description – June 2019

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) Company Description – June 2019 Published in accordance with the listing agreement with Spotlight, as part of the application for listing Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) at Spotlight Stock Market. Download PDF