Kallelse till årsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr 559124-6052, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 april 2020 klockan 10:00 hos Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen …

Kallelse till årsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) Läs mer »