Månad: december 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Aktieägarna i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), org.nr 559124-6052 (“Bolaget), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 januari 2020 klockan 10:00 hos Carnegie Investment Bank AB, Regeringsgatan 56, 111 56 Stockholm. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda …

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) Läs mer »